top of page

De diëtist

Vaak denkt men dat een gewichts- of voedingsconsulent hetzelfde is als een diëtist. Dit is echter niet het geval. Alleen professionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich 'diëtist' noemen. Deze titel is namelijk bij wet beschermd. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden middels bij- en nascholingen, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan alle kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, zie  www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

 

 

 

 

 

​Alle diëtisten van BalanceyourBody voldoen aan deze kwaliteitseisen en daardoor hebben wij ook met alle zorgverzekeraars een contract af kunnen sluiten.

Niet voor niets is de diëtist dè expert op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

Om te zien wat de diëtist voor u kan betekenen, leest u hier.

​​bottom of page