Directe en indirecte tijd

Wat wordt er gedeclareerd?

De werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten wordt bij u in rekening gebracht of gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze tijd bestaat uit de tijd die u in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht, de zogenaamde directe patiëntgebonden tijd en de tijd die de diëtist heeft besteed aan werkzaamheden waarbij u niet aanwezig bent, de zogenaamde indirecte patiëntgebonden tijd. Dit omvat de administratieve verwerking van het intakegesprek en het opstellen van het behandelplan. 

 

​​Terug naar vergoedingen en tarieven

 

■ Prins Hendriklaan 376 : B040,  6443 AE Brunssum                    ■ Contact: 045-7074113                           ■ Mail: info@balanceyourbody.nu​